Knack Handbal Team Roeselare wordt op 2 niveaus bestuurd: de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

Bovenaan heb je de raad van bestuur van de VZW. Deze mensen worden bijeengeroepen op een algemene vergadering en bepalen de grote lijnen van de strategie, keuren het budget goed en controleren de uitgaven van de club. Ze controleren en adviseren m.a.w. jaarlijks de club.

Daarnaast heb je het dagelijks bestuur van de club, zij regelen alle praktische zaken in onze club en werken samen met de Raad van Bestuur de visie en strategie uit.. Het dagelijks bestuur moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur. Om de vlotte werking te garanderen is de dagelijkse werking uitgesplitst in verschillende cellen:
 

FINANCIËLE CEL

• toezicht houden op het goed beheer van de financiën: opmaken en controleren budgettering
• contact houden met de sponsors

SPORTIEVE CEL

• tekent de sportieve strategie uit, zowel van de fanion ploegen als de jeugd
• organiseert de competities van de verschillende ploegen
• ondersteunt de (jeugd)trainers
• verantwoordelijk voor de transfers van spelers en trainers

TOC organisatie ('T Organiserend Comité)

• Praktische organisatie van evenementen
• Runnen van de bar in VMS

Communicatiecel

• Verzorgen van de interne en externe communicatie van de club 
• de website (www.handbalroeselare.be)
• clubblad “handbalnieuws” dat onder de leden verspreid wordt
• de organisaties van evenementen ondersteunen door flyercampagnes, e-mailcampagnes, … 

Sponsorcomité

• Onze sponsors als echte partners zo nauw mogelijk bij onze club betrekken

Ouderraad

Omdat we als club de ouders willen betrekken bij onze werking, hebben we een ouderraad opgericht. Bedoeling is niet om sportieve problemen aan te kaarten, maar een klankbord te hebben over algemene zaken. Verder is de taak van de ouderraad:

• Jeugdtornooien met grote organisaties (Partille, Artevelde Cup) helpen organiseren, begeleiden
• Verkoopacties organiseren tvv de jeugd
• De club adviseren met wat leeft bij de ouders en de kinderen

 


Deze cellen werken los van elkaar en hebben elk hun eigen voorzitter en eigen vergaderingen. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester bezoeken van tijd tot tijd deze vergaderingen en iedere cel vaardigt hun voorzitter op de bestuursvergaderingen af zodat de eenheid binnen het bestuur bewaard wordt. Voor de ganse club is overkoepelend een algemene voorzitter, penningmeester en secretaris.

 

De voorzitter: Jeroen Buyck
De Secretaris: Anneleen D'hoop
De penningmeester: Serge Rosseel
Voorzitter financiële cel: Jeroen Buyck
Voorzitter sportieve cel: Tim Holvoet
Voorzitter TOC cel organisatie en communicatie: Stefaan Degryse
Voorzitter Sponsorcomité: Steven Willaert